History of JBay Primary School

Geskiedenis van Laerskool Jeffreysbaai

In 1913 word die skooltjie van Sunnyside na Jeffreysbaai verplaas. ‘n Nuwe primêre skool word op 21 November 1918 in Jeffreysbaai gestig.

Die amptelike stigtingsdatum van Laerskool Jeffreysbaai is 1 Januarie 1919.

Die eerste skoolhoof, asook die eerste onderwyser, was Mej J.E.C Buys. Die leerlingtal was 10.

Die eerste skoolgebou is in 1924 opgerig teen die koste van 150 Pond.  In 1980 is ‘n nuwe skoolgebou opgerig. Die oorspronklike gebou, opgerig in 1924, is behou en dien tans as die J.E.C. Buys- Skoolbiblioteek.