Prysuitdeling / Award Ceremony 2021

Tailyn le Grange:  Special Award – Chess

Simon Hoek:  Beste prestasie in musiek

Daniël Veldsman:  1ste posisie in Graad 4

Carli Jansen:  1ste posisie in Graad 5

Wilhelm Rautenbach:  1ste posisie in Graad 6

Kelsey Justus:  1ste posisie in Graad 7, Praktiese vakke, Inhoudsvakke, Afrikaans Huistaal, DUX-leerling

Ava Venter:  Afrikaans First Additional Language

Daizy Robinson:  English Home Language

.

Johnro Douglas:  Diensbaarheid

Karla Muller:  Engels Addisionele Taal, Wiskunde, Leierskap, Uitsonderlike prestasie in Wiskunde

Kobus Strydom:  Leierskap

Monja Watermeyer:  Redenaars

Karla Muller and Kelsey Justus:  Consistent Academic Achievement Gr. 4 – 7

Amore Coetsee:  Musiek