Tennis

Hier by Laerskool Jeffreysbaai is ons baie bedrywig op die tennisbaan. Ons het hierdie jaar een leerder gehad wat vir die “EP Lawn Tennis” span gekwalifiseer het en wat ons provinsie in Oos Londen gaan verteenwoordig het. Baie geluk aan George Pieterse. Ons het ook al in die verlede verskeie OP tennisspelers opgelewer.

Van laasjaar af het ons baie begin fokus op die jonger tennis spelers se vaardighede en veral Graad 1- en 2-leerders het daarby baatgevind. Hierdie jaar het ons grondslagfase se tennis geweldig gegroei en dit is ook a.g.v. Seals Tennis Academy wat pragtige werk onder ons spelers doen.

Ons het afrigting op beginnersvlak, middelgroep en vir ons ervare spelers wat ook deur Seals Tennis Academy afgerig word.

Tennis is baie belangrik vir die ontwikkeling van basiese balvaardighede en as jy tennis op ‘n vroeë ouderdom ontwikkel, kan jy kompeterende tennis speel, in jou ouderdomsgroep,  tot jy in jou 80’s is.