Woonwapark | Caravan Park

Tariewe 2023: 15 Desember ’23 – 6 Januarie ’24

R550 per nag vir 4 persone

Addisionele persone:  R80 per nag per persoon

Maksimum van 6 persone per staanplek

Minimum van 4 nagte

Hoe om te bespreek:

  1. Laai die onderstaande aansoekvorm af, vul dit in en epos dit na die gegewe eposadres of
  2. Bespreek deur die  volgende skakel te volg: