Ons Visie & Missie

Our Vision & Mission

The Jeffreys Bay Primary School is a dynamic, Christian school where professional teachers educate their pupils in a pleasant environment with the support of an involved parent corps, thus providing the pupils with a holistic education.

We are a parallel medium school where tuition takes place in English and Afrikaans.  The school has committed itself to the extension of the language and culture in which the pupils are taught.  Tuition is based on Christian principles as founded in The Bible.

Die Laerskool Jeffreysbaai streef daarna om ‘n veilige, stimulerende en gedissiplineerde omgewing vir die leeraktiwiteite van al die leerlinge daar te stel.

Ons stel ons leerlinge bekend en maak hulle vertroud met liggaamlike aktiwiteite wat goeie gesondheid en fiksheid bevorder, en om sosiale aanvoeling en opregte sportiwiteit aan te kweek. Dit is ons bede dat alle aktiwiteite van ons skool tot die eer en verheerliking van God, die Vader, uitgevoer sal word.

A DYNAMIC, CHRISTIAN SCHOOL

We are a dynamic, Christian school where professional teachers educate their pupils in a pleasant environment with the support of an involved parent corps, thus providing the pupils with a holistic education.

PARALLEL MEDIUM SCHOOL

We are a parallel medium school where tuition takes place in English and Afrikaans.  The school has committed itself to the extension of the language and culture in which the pupils are taught.  Tuition is based on Christian principles as founded in The Bible.

VEILIG EN GEDISSIPLINEERD

Die Laerskool Jeffreysbaai streef daarna om ‘n veilige, stimulerende en gedissiplineerde omgewing vir die leeraktiwiteite van al die leerlinge daar te stel.

GOEIE GESONDHEID EN FIKSHEID BY LEERLINGE

Ons stel ons leerlinge bekend en maak hulle vertroud met liggaamlike aktiwiteite wat goeie gesondheid en fiksheid bevorder, en om sosiale aanvoeling en opregte sportiwiteit aan te kweek. Dit is ons bede dat alle aktiwiteite van ons skool tot die eer en verheerliking van God, die Vader, uitgevoer sal word.